Radca prawny prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

 • profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • doktor habilitowany nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce”,
 • doktor nauk prawnych na podstawy dysertacji naukowej pt. „Instytucjonalizacja lobbingu w Polsce”. Niniejsza rozprawa została skierowana na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego do prestiżowego konkursu na najlepszą pracę doktorską organizowanego przez Redakcję „Państwa i Prawa”,
 • autor ponad 100 publikacji o charakterze naukowym (w tym kilku książek) z zakresu prawa konstytucyjnego i europejskiego, praw człowieka, lobbingu, problematyki samorządowej, prawa oświatowego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
 • uczestnik i prelegent ponad 30 konferencji naukowych,
 • ekspert w dziedzinie lobbingu,
 • włada językiem angielskim.
Education

dr Emilia Kuczma

 • absolwentka dziennych studiów prawa na Uniwersytecie w Białymstoku,
 • doktor nauk prawnych (stopień naukowy uzyskany z wyróżnieniem) na podstawie dysertacji „Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony prawa do prywatności ”,
 • posiada doświadczenie na stanowisku  administratora bezpieczeństwa informacji, pełniąc tę funkcję m.in. w sektorze bankowym,
 • ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • autorka licznych publikacji naukowych (monografii i artykułów naukowych) z zakresu prawa konstytucyjnego, w szczególności ochrony danych osobowych,
 • przeprowadziła blisko 200 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
 • włada językiem angielskim i włoskim.